Další narozená štěNátka po Agassim :-)

15.04.2018 12:02

              

    V CHS z Krupičkova mlýna se narodila další

   štěňátka po našem Agassíkovi a Lilly Maserau